Корпоративна философия

 

Ние разчитаме на удовлетвореността на нашите клиенти. Ние отговаряме на изискванията на пазара с доверие и гъвкавост. Уважаваме нашите конкуренти и се стремим да бъдем по-добри от тях. Ние развиваме духа на работа в екип, тъй като той умножава резултатите. Ние използваме синергиите, произтичащи от различните дейности на нашите бизнес единици. Ние възнаграждаваме последователността. Ние разширяваме дейността си на нови пазари, насърчавайки едновременно други гръцки традиционни продукти.